Tarkwiniusz Pyszny (560-495 r. p.n.e.) - ostatni król rzymski pochodzenia etruskiego; wzmocnił pozycję miasta, ale jego despotyzm przyczynił się do wybuchu powstania i obalenia jego rządów; według legendy został usunięty z tronu, gdy jego syn zgwałcił żonę kuzyna, Lukrecję.