Liwiusz, Titus Livius (59 r. p.n.e. - 17 r. n.e.) - wybitny historyk rzymski, autor 142 ksiąg Dziejów od założenia miasta Rzymu, przedstawiających historię Rzymu od czasów legendarnych do 9 r. p.n.e., z których zachowały się księgi 1-10 (obejmowały okres do 293 r p.n.e.) oraz księgi 21-45 (obejmowały lata 218-168 p.n.e.); dzieło Tacyta było gloryfikacją przeszłości Rzymu i wyrazem jego uwielbienia dla przeszłości i dawnych obyczajów; Tacyt fakty historyczne ujmował w sposób bardzo dramatyczny i nie stronił od moralizowania.