Ibrahim ibn Jakub (żył w X w.) - żydowski kupiec i podróżnik z Hiszpanii; około 965-966 przebywał w Europie Środkowej, pozostawiając cenny opis krajów słowiańskich, który dochował się do naszych czasów w dziełach późniejszych autorów; najnowsze badania podważają autentyczność zarówno postaci jak i dzieła Ibrahima ibn Jakuba.