Prokopiusz z Cezarei (?-562 r.) - wybitny historyk bizantyjski, z wykształcenia prawnik; w czasie wojen toczonych przez Bizancjum z Persją i Ostrogotami był doradcą naczelnego wodza bizantyjskiego, Belizariusza; napisał szereg dzieł, w których przedstawił dzieje panowania Justyniana I - między innymi De bello Persico i De bello Gothico; żywił głęboką niechęć do Justyniana I, czemu dał wyraz w swoich dziełach.