Widukind z Korwei (ok.925-973) - kronikarz saski; pochodził z arystokratycznej rodziny spokrewnionej z żoną króla niemieckiego Henryka I; około 940 r. wstąpił do klasztoru w Nowej Korwei; w latach 968-973 spisał Dzieje saskie - dzieło obejmujące legendarne dzieje plemienia Sasów aż do śmierci Ottona I; Dzieje saskie dostarczają również wiele cennych informacji o sąsiadach cesarstwa - Węgrach, Słowianach oraz walkach na Połabiu; w III księdze znajduje się pierwsza wiadomość o państwie Mieszka I i bitwie pod Cedynią.