Anonim tzw. Gall (?-zmarł po 1117 r.) - autor najstarszej polskiej kroniki; prawdopodobnie był benedyktynem; około 1100 r. przybył na dwór Bolesława Krzywoustego z południowej lub zachodniej Francji; w latach 1110-1117 spisał składającą się z trzech części Kronikę polską; przedstawił w niej dzieje dynastii Piastów, ale najwięcej miejsca poświęcił panowaniu Bolesława Krzywoustego, któremu poświęcił księgę II i III.