Janko z Czarnkowa/Jan z Czarnkowa (ok. 1320- ok. 1387) - kronikarz, archidiakon gnieźnieński i i podkanclerzy koronny; zaufany dworzanin Kazimierza Wielkiego, a po jego śmierci zagorzały stronnik pretendenta do korony Kaźka Słupskiego; na skutek oskarżenia o usiłowanie kradzieży insygniów koronacyjnych został usunięty ze stanowisk - mimo oczyszczenia z zarzutów nie wrócił już do życia publicznego; autor Kroniki obejmującej lata 1333-1384, w której gloryfikował panowanie Kazimierza Wielkiego, a krytykował rządy Andegawenów.