Belizariusz (ok. 500-565 r.) - wybitny wódz bizantyjski; w 532 r. uczestniczył w tłumieniu powstania Nika; w 534 r. podbił państwo Wandalów w Afryce Północnej i włączył je do Bizancjum, a w 535 r. wyruszył przeciw Ostrogotom, zajmując Sycylię, a w następnych latach Neapol, Rzym i Rawennę; od 541 r. z powodzeniem prowadził działania wojenne na Wschodzie przeciw Persom; jednak już 544 r. musiał wrócić do Italii, gdzie ponownie przewagę zdobyli Ostrogoci; w 559 r. odparł najazd Hunów na Bizancjum; w 562 r. został oskarżony o udział w spisku na życie cesarza Justyniana Wielkiego i wydalony z armii.