Bolesław III Krzywousty (1085-1138) - syn Władysława Hermana i Judyty czeskiej; po śmierci ojca toczył zakończoną zwycięstwem walkę o władzę z przyrodnim bratem Zbigniewem; z powodzeniem odparł najazd cesarza Henryka V, przyłączył do Polski Pomorze Gdańskie i zdobył zwierzchnictwo nad Pomorzem Szczecińskim, które schrystianizował; przed śmiercią podzielił swoje państwo między trzech pełnoletnich synów, oddając władzę zwierzchnią najstarszemu z nich, Władysławowi jako princepsowi.