Dobrawa/Dąbrówka (?-977 r.) - córka księcia czeskiego Bolesława I; w roku 965 poślubiła księcia polskiego Mieszka I, co umocniło sojusz polsko-czeski i przyczyniło się do chrystianizacji Polski; była matką Bolesława Chrobrego i Świętosławy - żony króla szwedzkiego Eryka Zwycięskiego, a po jego śmierci - króla duńskiego Swena Widłobrodego.