Grzegorz I Wielki (ok. 540-604) - papież, ojciec Kościoła katolickiego, uznany za świętego; w 574 r. wstąpił do klasztoru, a w 590 r. został papieżem; wprowadził tytuł „sługa sług bożych”, dążył do faktycznego uniezależnienia papiestwa od władzy świeckiej i zapewnienia Rzymowi prymatu w świecie chrześcijańskim; zreorganizował administrację Kościoła rzymskiego, organizował misje wśród Germanów i Anglosasów, zreformował liturgię, wprowadzając do niej chorał gregoriański.