Henryk II Święty (973-1024) - książę bawarski, od 1002 r. król niemiecki, a od 1014 cesarz rzymsko-niemiecki; w latach 1004, 1014 i 1022 zorganizował trzy wyprawy do Italii, podczas których opanował podlegające dotąd cesarstwu bizantyjskiemu Benewent, Kapuę i Solerno; zerwał z przyjazną wobec Bolesława Chrobrego polityką Ottona III i w latach 1003-1018 prowadził wojny z Polską, w wyniku których ograniczył zdobycze terytorialne Chrobrego do Łużyc i Milska, ale nie zdołał narzucić Polsce zwierzchnictwa Niemiec.