Henryk V (1081 lub 1086-1125) - syn Henryka IV z dynastii salickiej; od 1106 król niemiecki, a od 1111 cesarz; kontynuował zapoczątkowaną przez poprzednika walkę z Kościołem aż do ustanowienia zawartego w 1122 r. z papieżem Kalikstem II konkordatu w Wormacji; w 1109 r. rozpoczął wojnę z Bolesławem III Krzywoustym, chcąc pod pretekstem udzielenia pomocy wygnanemu przez niego Zbigniewowi narzucić Polsce zwierzchnictwo Niemiec; prowadzona przez niego osobiście wyprawa na Śląsk zakończyła się niepowodzeniem.