Jordan (?-982) - pierwszy biskup Polski - od 968; najprawdopodobniej był biskupem misyjnym, podlegającym bezpośrednio papieżowi; prawdopodobnie pochodził z Włoch, Lotaryngii lub Francji; część historyków uważa, że do Polski przybył wraz z Dobrawą.