Mieszko I (ok. 930-992) - książę polski z dynastii Piastów, syn legendarnego Siemomysła, władcy plemiennego państwa Polan; zakończył jednoczenie plemion słowiańskich na polskim obszarze etnicznym; dzięki małżeństwu z księżniczką Dobrawą zacieśnił stosunki z Czechami; walczył z Wieletami, a w 972 r. pobił pod Cedynią armię niemiecką dowodzoną przez Hodona; w 966 r. przyjął chrzest umacniając dzięki temu pozycję Polski wobec chrześcijańskich sąsiadów; pod koniec życia nawiązał przyjazne stosunki z cesarstwem; przez historyków uznawany jest za wybitnego polityka i wodza.