Rycheza (?-1063) - siostrzenica Ottona III; w 1023 r. została żoną Mieszka II i królową Polski; w 1031 r. opuściła męża i wróciła do Niemiec, zabierając ze sobą insygnia koronacyjne; w 1047 r. wstąpiła do klasztoru benedyktynek w Braunweller.