Teodora (ok. 497-548) - w młodości była tancerką mimiczną; w 525 r. poślubiła Justyniana Wielkiego, a w 527 r. została cesarzową; wywierała duży wpływ na rządy, opiekowała się kościołami, klasztorami, sierocińcami i szpitalami.