Władysław I Herman (ok. 1041-1102 r.) - syn Kazimierza Odnowiciela i Dobroniegi; objął tron książęcy po wygnaniu w 1079 r. Bolesława II Śmiałego przez zbuntowanych możnych z kraju; związał się sojuszem z cesarzem i królem Czech; w jego imieniu władzę sprawował wojewoda Sieciech; w 1093 r. stłumił bunt  możnych, popierających roszczenia jego synów Zbigniewa i Bolesława Krzywoustego; po 1097 r. został jednak zmuszony do wydzielenia obu synom dzielnic  i do usunięcia Sieciecha; główną siedzibą Władysława Wygnańca był Płock.