Zbigniew (ok. 1073-ok. 1112) - syn Władysława Hermana; za młodu przebywał w klasztorze w Kwedlinburgu; został sprowadzony do Polski przez opozycję przeciwko Sieciechowi; w 1097 r. otrzymał oddzielną dzielnicę i został uznany przez Władysława Hermana za następcę tronu - od 1102 r. sprawował zwierzchnią władzę w Polsce, ale już w 1106 został wygnany przez Bolesława III Krzywoustego; udał się do Niemiec, gdzie szukał pomocy u cesarza Henryka V, przyczyniając się do najazdu niemieckiego na Polskę w 1109 r; za zgodą Bolesława III Krzywoustego w 1112 r. wrócił do kraju, gdzie został podstępnie uwięziony i oślepiony,  w wyniku czego wkrótce zmarł.