Bolesław IV Kędzierzawy (1125-1173) - syn Bolesława Krzywoustego Salomei, hrabianki z Bergu, od 1138 r. dziedziczny książę Mazowsza i Kujaw, a po wygnaniu Władysława II w 1146 r.  zwierzchni władca Polski (princeps); w 1157 r. został pokonany przez cesarza Fryderyka I Barbarossę i zmuszony do złożenia mu hołdu w Krzyszkowie; w 1163 r. zwrócił Śląsk synom Władysława II Wygnańca.