Henryk III (1017-1056) - syn Konrada II z dynastii salickiej; od 1039 r. król niemiecki, a od 1046 r. cesarz; prowadził politykę uzależniania Kościoła od cesarstwa - zapewnił sobie decydujący wpływ na obsadę tronu papieskiego; umocnił wpływy niemieckie w Polsce, Czechach i na Węgrzech; jego panowanie uważa się za szczytowy okres potęgi średniowiecznego cesarstwa.