Henryk Kietlicz (ok. 1150-1219) - od 1199 r. arcybiskup gnieźnieński; rzecznik reform gregoriańskich - np. wprowadzenia celibatu i uniezależnienia Kościoła od władzy świeckiej - np. wyjęcia duchownych spod jurysdykcji sądów świeckich i elekcji biskupów przez kapituły, co doprowadziło w 1206 r. do ostrego konfliktu z Władysławem III Laskonogim; dzięki poparciu Leszka Białego i Władysława Odonica zdołał przeforsować większość postulatów.