Gracjan (XII w.) - włoski duchowny i wykładowca prawa kanonicznego w Bolonii; autor kompilacji ustaw kościelnych Concordia discordantium canonum, zwanej od jego imienia Dekretem Gracjana (Decretum Gratiani), włączonej w skład zbioru prawa kanonicznego (Corpus Iuris Canonici).