Innocenty III/Lotario (ok. 1160-1216) - hrabia Segni, od 1198 r. papież; Innocenty III był kontynuatorem polityki Grzegorza VII - popierał dążenia Kościoła do autonomii i dążył do umacniania reform gregoriańskich; zainicjował IV i V krucjatę, był rzecznikiem walki z Maurami w Hiszpanii i krucjaty przeciw ludom nadbałtyckim, zwalczał katarów i albingensów; angażował się w rywalizację o tron niemiecki - popierał najpierw Ottona III Welfa, a następnie Henryka II Hohenstaufa.