Jan bez Ziemi (1167-1216) - syn Henryka II z dynastii Plantagenetów, po śmierci brata, Ryszarda Lwie Serce w 1199 r. został królem Anglii; w 1214 r. poniósł klęskę w wojnie z Francją, tracąc znaczną część posiadłości angielskich na kontynencie; popadł w konflikt z papieżem Innocentym III - w 1209 r. został ekskomunikowany, co zmusiło go do ustępstw i uznania się w 1213 r. lennikiem papieża; pod naciskiem zbuntowanych możnowładców w 1215 r. zatwierdził Wielką Kartę Swobód (Magna Charta Libertatum).