Jan Gutenberg (ok. 1399-1468) - mincerz moguncki, wynalazca druku - skonstruował aparat do odlewania pojedynczych metalowych czcionek, z których składany był tekst w specjalnej matrycy, oraz prasy do odbijania dowolnej liczby kart z jednego składu; Gutenberg w 1455 r. przy pomocy kupca Fusta wydał w Moguncji pierwszą drukowaną Biblię 42-wierszową; wkrótce jednak na skutek procesu stracił warsztat na rzecz Fusta, który kontynuował prace drukarskie przy pomocy ucznia Gutenberga, Schöffera.