Bernard z Clairvaux/św. Bernard (1090-1157) teolog i kaznodzieja chrześcijański, mistyk i Doktor Kościoła; w 1112 r. wstąpił do klasztoru cystersów w Citeaux, w 1115 r. założył klasztor w Clairvaux w Szampanii, a następnie 63 klasztory filialne; Bernard był wielkim autorytetem duchowym i współautorem reformy cysterskiej oraz autorem traktatów: O stopniu pokory i pychy oraz O miłowaniu Boga; doprowadził do zorganizowania drugiej wyprawy krzyżowej; w 1174 r. został kanonizowany.