Dymitr Doński (1350-1389) - książę moskiewski od 1359 r., a od 1362 również wielki książę włodzimierski; z powodzeniem realizował dzieło jednoczenia ziem ruskich; dwukrotnie - w roku 1368 i 1370 odparł najazd księcia litewskiego Olgierda; w 1380 r. dowodzone przez niego wojska pokonały Tatarów w bitwie na Kulikowym Polu nad rzeką Don; zwycięstwo to zapoczątkowało proces wyzwalania się Rusi spod panowania tatarskiego.