Edward III (1312-1377) syn Edwarda II z dynastii Plantagenetów, od 1327 r. król angielski, ale samodzielne rządy rozpoczął w 1330 r. po odsunięciu od władzy swojej matki; w 1333 r. pobił Szkotów pod Halidon Hill; jako wnuk Filipa IV Pięknego wystąpił z roszczeniami do tronu francuskiego, co stało się przyczyną wybuchu wojny stuletniej, w której początkowo odnosił sukcesy - w 1340 r. zniszczył flotę francuską pod Sluis, w 1346 zwyciężył pod Crécy, a w roku 1347 r. zdobył Calais.