Henryk IV Lancaster (1367-1413) - syn Jana z Gandawy, księcia Lancaster i Blanki, wnuk króla Anglii, Edwarda III; w 1398 r. został wygnany przez Ryszarda II za niepożądaną aktywność polityczną, ale już w 1399 r. wrócił do kraju, by stanąć na czele powstania i, po uzyskaniu akceptacji parlamentu, zasiąść na tronie angielskim.