Jadwiga Andegaweńska (1374-1399) - młodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, od 1384 r. królowa Polski; Jej małżeństwo zawarte z Jagiełłą na mocy umowy zawartej w 1385 r. w Krewie umożliwiło zawarcie unii polsko-litewskiej;  mimo koronacji Władysława Jagiełły zachowała prawa króla; w 1387 r. przyłączyła do Polski Ruś Halicką; dążyła do pokojowego rozstrzygnięcia sporów z Krzyżakami; swój osobisty majątek zapisała Akademii Krakowskiej, czym przyczyniła się do jej odnowienia; w 1997 r. została kanonizowana.