Joanna d’Arc/Dziewica Orleańska (1412-1431) - urodziła się w rodzinie chłopskiej, ale, powołując się na widzenie od Boga, w końcowej fazie wojny stuletniej poprowadziła armię francuską do kilku ważnych zwycięstw; przyczyniła się do koronacji Karola VII; została pojmana przez Burgundczyków, którzy przekazali ją Anglikom, a następnie osądzona przez sąd kościelny za czary i w 1431 r. w wieku 19 lat spalona na stosie - papież Kalikst III 24 lata po egzekucji dokonał rewizji sądu kościelnego i oczyścił ją z zarzutów; Joanna d'Arc w 1909 r. została beatyfikowana, a w 1920 r. kanonizowana; Joanna jest uznawana za jedną z największych bohaterek narodowych Francji.