Marcin V, Oddone Colonna (1368-1432) - papież wybrany w 1417 r. podczas soboru w Konstancji; jego wybór zakończył tzw. schizmę zachodnią między Rzymem a Awinionem; dążył do przywrócenia papiestwu autorytetu, mocno nadszarpniętego w wyniku jednoczesnego panowania trzech papieży - w momencie swojej śmierci pozostawił uporządkowane stosunki w Państwie Kościelnym.