Olgierd (1296-1377) - syn Giedymina i Jewny, od 1345 r. wielki książę litewski - władzę dzielił z bratem Kiejstutem - Kiejstutowi powierzył obronę Litwy przed Krzyżakami, a sam zajął się podbojami ziem ruskich; Giedymin przyłączył do Litwy wielkie obszary ruskie, część Smoleńszczyzny, Podole, księstwo kijowskie i czernihowsko-siewierskie oraz dwukrotnie wyprawił się przeciw Moskwie; na swego następcę wyznaczył Władysława Jagiełłę.