Osman I (ok. 1258-1324) - wybitny wódz, który swoją karierę rozpoczął w służbie Turków seldżuckich; będąc na służbie Seldżuków prowadził walki z Bizancjum; w 1299 r. założył własne państwo w północno-zachodniej części Azji Mniejszej i przyjął tytuł sułtana; podbił znaczną część Anatolii; jego następców nazywano synami Osmana” i od nich pochodzi określenie imperium osmańskie.