Prokop Wielki (ok. 1380-1434) - wybitny wódz husytów, a od 1426 r. wódz naczelny taborytów; w roku 1426 pobił wojska cesarskie pod Uściem, a w 1427 r. pod Tachovem, dowodzone przez niego wojska spustoszyły Śląsk, Morawy i Węgry; w latach 1429-30 dowodził wyprawą na Miśnię, Frankonię i Bawarię, a w 1431 r. pobił wojska krzyżowców pod Domažlicami i ponownie spustoszył Węgry, Łużyce, Śląsk i Saksonię; zginął w 1434 roku w bitwie pod Lipanami.