Stanisław ze Skarbimierza/Stanisław ze Skalbimierza (?-1431) - prawnik, filozof i teoretyk prawa międzynarodowego, prorektor i rektor Akademii Krakowskiej; autor pierwszego na świecie systematycznego wykładu prawa wojny, który zawarł w dziełach: O wojnach sprawiedliwych i O rozboju; wspólnie z Pawłem Włodkowicem był twórcą tzw. polskiej szkoły prawa wojny.