Marcin Luter/Martin Luther (1483-1546) - niemiecki reformator, twórca i teoretyk luteranizmu; Luter urodził się w Eisleben w rodzinie górnika, studiował filozofię w Erfurcie, w 1505 r. wstąpił do zakonu augustianów i po dwóch latach przyjął święcenia kapłańskie, a rok później został profesorem teologii na uniwersytecie w Wittenberdze; po powrocie z podróży do Rzymu, w którym zgorszyło go bogactwo Kościoła, w 1517 r. ogłosił w Wittenberdze 95 tez, potępiających sprzedaż odpustów; w 1520 r. spalił publiczne wymierzoną w jego poglądy papieską bullę Exsurge Domine, a po obłożeniu go klątwą schronił się na zamku elektora saskiego w Wartburgu, gdzie przetłumaczył na język niemiecki Nowy Testament; po powrocie z Wartburga do Wittenbergi zrzucił habit i ożenił się z byłą zakonnicą Katarzyną Bora; w 1529 r. napisał Mały katechizm i Duży katechizm, a po sejmie augsburskim w 1530 r. wycofał się z życia publicznego, całkowicie poświęcając się pisaniu katechez i polemik; Marcin Luter domagał się reform Kościoła, a jego wystąpienie doprowadziło do trwałej schizmy i utworzenia Kościoła protestanckiego.