Tomasz Münzer (ok. 1490-1525) - niemiecki reformator religijny, zwolennik Lutra, jeden z ideologów anabaptyzmu; krytykował ustrój i wzywał do zbrojnej walki o realizację „Królestwa Bożego”; w 1524 r. zerwał z Marcinem Lutrem i został jednym z przywódców wojny chłopskiej, która wybuchła w Niemczech w 1525 r.; w bitwie pod Frankenhausen został pojmany i stracony.