Bona Sforza D’Aragona (1494-1557) - księżniczka włoska, druga żona Zygmunta Starego, od 1518 r. królowa polska; wywierała znaczny wpływ na rządy - prowadziła politykę antyhabsburską i dążyła do odzyskania przez Polskę przodującej roli w Europie Środkowej i Wschodniej; była silnie zaangażowana w walkę o wzmocnienie władzy królewskiej w Polsce przez reformy gospodarcze i zwiększenie wpływów w sejmie i senacie oraz ograniczenie przywilejów szlacheckich; dążąc do wzmocnienia pozycji Jagiellonów starała się powiększyć prywatny majątek rodziny królewskiej, a w 1530 r. doprowadziła do koronacji Zygmunta Augusta za życia ojca; w wyniku konfliktu z Zygmuntem II Augustem w 1556 r. wróciła do Włoch.