Faust Socyn/Fausto Paolo Sozzini (1539-1604) - włoski zwolennik reformacji; studiował teologię w Bazylei; w 1573 r. w dziele De Jesu Christo Servatore zanegował bóstwo Chrystusa; w 1579 r. przybył do Polski i stał się jednym z przywódców braci polskich.