Jakub Wujek (1541-1597) - polski jezuita, pisarz religijny i tłumacz; Jakub Wujek był rektorem Akademii Wileńskiej i kolegium jezuickiego w Poznaniu; był również autorem jednego z najwybitniejszych przekładów Biblii na język polski oraz autorem kazań Postilla catholica.