Jan Łaski (1455-1531) - polski duchowny i humanista; w latach 1503-1510 był kanclerzem wielkim koronnym, a  od 1510 r. arcybiskupem gnieźnieńskim; Jan Łaski był rzecznikiem interesów szlachty wielkopolskiej i jednym z przywódców opozycji wobec króla Aleksandra Jagiellończyka; walczył o zjednoczenie całego Pomorza z Polską i uprawiał antykrzyżacką propagandę; z inicjatywy Jana Łaskiego sporządzono zbiór praw i obyczajów nazwany od jego nazwiska „Statutem Łaskiego”.