Jan Tarnowski (1488-1561) - wybitny polski wódz i pisarz wojskowy, od 1527 r. hetman wielki koronny i wojewoda ruski; od 1535 r. wojewoda krakowski, a od 1536 r. kasztelan krakowski; Jan Tarnowski otrzymał bardzo staranne wykształcenie, które uzupełnił kształcącymi podróżami, a zasłynął jako wybitny organizator wojska, świetny taktyk i strateg; w 1531 r. odniósł świetne zwycięstwo nad wojskami mołdawskimi pod Obertynem; swoje bogate doświadczenie wojenne wyłożył w dziele Zasady sztuki wojennej (Consilium rationis bellicae).