Stanisław Samostrzelnik (ok. 1490-1541) - mnich cysterski, malarz miniaturzysta i autor polichromii; główne cechy jego twórczości to monumentalizm i indywidualizacja przedstawionych postaci, efektowny koloryt oraz bogate obramienia roślinno-kwiatowe; do jego najwybitniejszych dzieł należą: modlitewniki Zygmunta I Starego i królowej Bony, Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich i Ewangeliarz P. Tomickiego; wykonał również polichromie w klasztorze cystersów w Mogile.