Zygmunt II August (1520-1572) - syn Zygmunta I Starego i włoskiej księżniczki Bony Sforzy; za życia ojca w 1529 r. został koronowany na króla Polski, ale rządy objął dopiero po śmierci Zygmunta I Starego  w 1548 r.; poparł program reform państwa sformułowany przez średnią szlachtę i realizowany przez ruch egzekucyjny; w 1561 r. przyłączył do Polski Inflanty, a w 1569 r. w Lublinie doprowadził do zawarci polsko-litewskiej unii realnej; prowadził tolerancyjną politykę religijną i starał się nie dopuścić do wybuchu wojny religijnej w Polsce.