Richelieu Armand (1585-1642) - francuski książę, duchowny i polityk; w 1622 r. został kardynałem, a w 1624 r. ministrem Ludwika XIII; wzmocnił gospodarkę Francji, prowadził bezwzględną politykę wewnętrzną, zmierzającą do umocnienia królewskiej władzy absolutnej - złamał opozycję, a hugenotów pozbawił przywilejów i ograniczył ich swobody religijne; dążył do umocnienia pozycji międzynarodowej Francji kosztem Habsburgów - wprowadził Francję do wojny trzydziestoletniej po stronie protestantów, popierał króla Szwecji, Gustawa II Adolfa przeciw Austrii.