Colbert Jean Baptiste  (1619-1683) - francuski polityk i reformator, doradca i minister Ludwika XIV; w 1665 r. został mianowany generalnym kontrolerem finansów, później kierował całą administracją francuską z wyjątkiem spraw zagranicznych i wojny; jako zwolennik władzy absolutnej, dążąc do scentralizowania państwa, zniósł przywileje prowincji; jako zwolennik merkantylizmu w gospodarce zreformował system podatkowy, zniósł cła wewnętrzne, doprowadził do uproszczenia miar i wag; powołał m.in. Académie Royale d’Archtecture i Académie de Musique.