Racine Jean Baptiste (1639-1699) - francuski dramaturg i historiograf Ludwika XIV, jeden z głównych przedstawicieli klasycznej tragedii we francuskiej dramaturgii; jego tragedie były świadomym poszukiwaniem nowego bohatera, odmiennego od postaci Corneille'a; jego utwory są pełne poetyckiej siły, przeniknięte głębokim pesymizmem i zawierają wnikliwą analizę ludzkich namiętności, ale są pełne poetyckiej siły; do najsłynniejszych dzieł Racine'a należą Andromacha, Brytanik, Berenika oraz Fedra - arcydzieło w sposób najbardziej bezwzględny odsłaniające beznadziejność ludzkiej egzystencji.