Fryderyk Wilhelm (1620-1688) - syn Jerzego Wilhelma Hohenzollerna i Elżbiety Charlotty Wittelsbach, od 1640 r. elektor brandenburski i książę pruski z dynastii Hohenzollernów; zreorganizował stałą armię; podczas drugiej wojny północnej (potopu szwedzkiego) w 1656 r. sprzymierzył się przeciwko Polsce ze Szwecją; w 1657 r. odstąpił od sojuszu ze Szwecją w zamian za zniesienie lennej zależności  Księstwa Pruskiego od Polski; Fryderyk Wilhelm położył podwaliny pod przyszłą potęgę Prus i zyskał miano Wielkiego Elektora.